Sny o toulavých kočkách – promítání v pokoji

ÚTERÝ 7.12.2021 od 20:00, Pod Třešní

Celovečerní dokumentární film o kouzelném světě Petra Síse.
Příběh o obdivovaném a oceňovaném výtvarníkovi, ilustrátorovi a autorovi dětských knih.
Bar otevíráme v 19:30.
Vstupné: 100 Kč

Karel Beneš – Tajemství Angelologie dějin.
Synchronicita a periodicita v dějinách.

STŘEDA 8.12.2021 od 18:30, Pod Třešní

Zveme Vás na úvodní prezentaci výsledků unikátního výzkumu slovenského badatele, vědce a sofiologa RNDr. Emila Páleše, CSc.
Sofiologie je snaha o syntézu třech pramenů poznání (smysly, rozum a intuice). Je to metoda celistvého poznání, ideál slovanských myslitelů. Teprve z úsilí o překonání specializace a o integraci všech duševních schopností člověka se rodí svobodná, nezávislá lidská individualita schopná poznávat pravdu a morálně čelit zlu.
Tisíce let tradovaných zkušeností často obsahují jádro pravdy, kterou osvětlují až nejnovější vědecké poznatky. Současný výzkum odhaluje svět nevědomé mysli, která nevědomky řídí naše životní cesty. Chceme-li poznat a ovládnout sami sebe, musíme jít cestou slunečných hrdinů z pohádek, kteří zkrotili svého draka. Říše nevědomí má svou vlastní logiku archetypů. Jsou to všeprostupující vzorce, které mají kořeny v dávné evoluční minulosti Země. Na individuální úrovni se projevují jako osobnostní typy a určité osudové trajektorie. Na kolektivní úrovni jako typ kultury.
Cyklický řád pravzorů podbarvuje lidskou biografii a dějiny – a je základem střídání náboženských kultů, uměleckých stylů, vědeckých paradigmat a politických konstitucí.
Objevíme časový řád tvůrčích sil, které v každé geologické epoše přednostně zdokonalovaly určité orgány živočichů a rostlin a v každé historické epoše vedly lidstvo prostřednictvím různých snů a ideálů. V obrazech božstev, andělů a démonů nám naši dávní otcové odkázali zhuštěné poznání prvotních obrazů života. Poznat archanděly znamená ovládnout elementární síly duše, srovnatelné s abecedou v lingvistice nebo čistými prvky v chemii.
Po této úvodní prezentaci bude v případě zájmu následovat cyklus sedmi seminářů. Každý z nich je zasvěcen jednomu archandělovi. Semináře navazují jeden na druhý a je třeba je ideálně absolvovat postupně.
Přednáší Karel Beneš, který během 7 let absolvoval u Dr. Páleše Školu Angelologie.
Vstupné: 150 Kč
Rezervace na:  pecka@podtresni.cz

Přání Ježíškovi – promítání v pokoji

SOBOTA 11.12.2021 od 17:00, Pod Třešní

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí a po čem toužíme, o snech, které hledáme, a hlavně o tom, že se nám sny mohou splnit…
Nechybí správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu, trefná situační komika a příjemné herecké obsazení (Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Elizaveta Maximová, Anna Polívková, Petr Vaněk, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová).
Krásný nový český vánoční film pro celou rodinu!
Doporučené vstupné: 100 Kč/ děti a senioři 80 Kč
Rezervace na:  pecka@podtresni.cz

Moje slunce Mad – promítání v pokoji

ÚTERÝ 14.12.2021 od 20:00, Pod Třešní

Film režisérky Michaely Pavlátové na motivy knihy novinářky Petry Procházkové, který získal na nejprestižnejším festivalu animovaných filmů v Annecy Cenu poroty v hlavní soutěži. Ukazuje, že štěstí si člověka může najít v situacích, kde by je nejméně čekal.
Vstupné: 100 Kč
Rezervace na:  pecka@podtresni.cz

KRAJINA – koncert v pokoji

ČTVRTEK 16.12.2021 od 20:30, Pod Třešní

KRAJINA
To jsou pocity šohaje ztraceného ve velkém světě.
Nemá lajbl, který by ho chránil jako brnění, a za oknem mu tepe Město.
Proto se raději obrací do svého nitra a ejhle!
Kdesi vzadu začíná (víc tušit než vidět) vzdálený obzor.
A tak se vydává na cestu.
Na ní potkává jiné šohaje, městské.
Ti sice netuší, co je lajbl, ale zato rozumí tomu, co šohaje nutí jít.
Přidávají se k němu.
Hledají krajiny a nachází krajiny.
A zvuky.
Některé jsou lehké a jasné. Jiné tíživé a temné.
Vše spojuje úžas nad tím, že kdesi na hranicích těchto krajin a zvuků začínají další, nové, neprozkoumané.
A v tom cítí naději.
Temnou Krajinou zpět ke kořenům – rozkročeni mezi folklorem a metalovým riffem – stále hledají rozhřešení.
Radek Vráblík, Lukáš Bouzek, Vojtěch Šícha, Dunstan Clarke
„Šohaj z Krajiny vidí naději tam, kde to ostatní už dávno vzdali.“
Vstupné dobrovolné 🙂

Vánoční setkání Pod Třešní

SOBOTA 18.12.2021 od 14:00 do 20:00, Pod Třešní

Přijměte pozvání na vánoční setkání Pod Třešní!
Těšit se můžete na jarmark originálních výrobků (a nakoupit krásné vánoční dárky), kreativní dílničky a pestrý doprovodný kulturní program: koncerty, divadelní představení, fire show atd.
Přesný program včas zveřejníme 🙂
Pokud byste měli zájem, máme pár volných míst pro prodejce na jarmarku, prosím napište nám na: pecka@podtresni.cz a pošlete fotografie výrobků.
🙂

ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ – společná hudební modlitba

PONDĚLÍ 20.12.2021 od 18:30, Pod Třešní

Buďte srdečně zváni ke společné hudební modlitbě.
Aramejský otčenáš je nádherná a hluboká zpívaná modlitba v původním jazyce Ježíše Krista – aramejštině. Aramejština je podobně jako sanskrt jazyk mnohovrstevnatého významu a smyslu. Každá část otčenáše se zpívá a mnohokrát opakuje, tak člověk může postupně prociťovat působení a poznávat význam skrytý ve slovech a za slovy a ve znění hlásek. Tak u nás může docházet k osvobozování a transformaci našich vnitřních sil.
Není třeba předem znát text ani melodie, vše se rychle naučíte na místě. Můžete se přijít také pouze zaposlouchat do tónů, polyfonií a znění aramejštiny.
Modlitbou vás budou doprovázet:
Lenka Počtová – shruti box, zpěv
Ladislav Frydrýn – šamanský buben, perkuse
členky souboru Alunaire
—————————-
Možný překlad prvního verše „Abvún d-bá-šmája“
Ty, je(n)ž zrozuješ! Otče-Matko Kosmu,
vše, co se hýbe, Ty tvoříš
ve světle.
Ó Ty – ve všem dýchající živote,
tvůrce jiskřivého zvuku,
který se nás dotýká!
Dechu všech světů,
slyšíme Tě dýchat – dovnitř a ven –
v tichu.
Zdroji zvuku: v burácení, v šepotu
ve vánku a vichřici
slyšíme Tvé jméno.
Ty zářící, je(n)ž svítíš uvnitř nás
a vně – i tma svítí – když se
rozpomene.
Jméno jmen, naše malá identita
v Tobě se rozplétá a Ty nám ji jako lekci
vracíš zpět.
Činnosti beze slov, tichá sílo –
kde uši a oči se probouzejí, tam
nebesa přicházejí.
Ty, je(n)ž zrozuješ! Otče-Matko Kosmu!
—————————-
Vstupné: 200 Kč
Rezervace na: pecka@podtresni.cz

Blues v pokoji Pod Třešní

ÚTERÝ 28.12.2021 od 20:00, Pod Třešní

Pohodové vystoupení zpěváka, kytaristy a autora Filipa Zoubka v útulném prostředí klubu Pod Třešní zazní letos vůbec poprvé. „Uslyšíte i písně nebo jejich aranže, které obvykle nehrajeme s mojí kapelou THE BLUES Q. Jsem moc rád, že mé pozvání přijali hned dva speciální hosté, kolega a hráč na foukací harmoniku, pan Tomáš Fousek a skvělá, teprve šetnáctiletá zpěvačka z kladenského Podrůhonu Bára Líbová. Přijďte s námi v klidu „strávit“ nadbytek kaloriíí z Vánočních svátků a hlavně pěkný společný večer. Těším se na vás!“ Filip
Pokojová scéna má omezený počet míst tak si včas rezervujte místa na emailu:  pecka@podtresni.cz
Doporučené vstupné: 150 Kč


KONTAKT:

Ctiborova 1837, Kladno
email: pecka@podtresni.cz

SOCIAL NETWORKS