„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“
Mahátma Gándhí

Pod Třešní je místo svobodného setkávání. Pořádáme zde kulturní, vzdělávací a další společenské akce. Jsme otevřeni všem formám společného setkávání a interakcím, které přinášejí radost, přispívají k hlubšímu osobnostnímu obohacování a rozvoji a které vedou k posilování pocitu vzájemné sounáležitosti a pospolitosti.

Jsme nakloněni všem nápadům a inspiracím a otevřeni všem kreativním duším, které mají chuť trávit čas s podobně naladěnými lidmi v harmonii a vzájemném obohacování.

Jste srdečně zváni k účasti na programu i k realizaci tohoto snu.

KONTAKT:

Ctiborova 1837, Kladno
email: pecka@podtresni.cz

SOCIAL NETWORKS