PONDĚLÍ

CVIČENÍ RODIČŮ s DĚTMI od  18 měsíců do 3 let
pondělí 9:00-10:00 
Děti pokračují ve zdokonalování hrubé motoriky, více ve vazbě na konkrétní pohybové dovednosti: chůze a její variace, hod, rozvoj balančních schopností a koordinace. Rozvíjí se také řeč a socializace dítěte ve vazbě na další děti.

Číst více

Kdy: od 19.9. do 14.12. 2022
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: celý kurz plus přednášky 2000,- Kč (v ceně je 12 lekcí a 2 přednášky); první – zkušební lekce je pro nové maminky a děti zdarma.
Kontakt: cviceninakladne@seznam.cz nebo telefonicky: 732 689 761 Mgr. Eliška Urbářová.

CVIČENÍ RODIČŮ s DĚTMI od 6 měsíců do 8/10 měsíců
pondělí 10:00-11:00
V tomto období dítě zdokonaluje dovednosti získané během prvních 6měsíců života, mění polohu ze zad na bříško a naopak. Dítě už dokáže lépe komunikovat se svým okolím, objevuje stále větší prostor – především pozice na bříšku je nyní velmi oblíbená. Objevuje se plavání, otáčení dítěte na bříšku okolo své osy a některé děti se také plazí.

Číst více

Kdy: od 19.9. do 14.12. 2022
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: celý kurz plus přednášky 2000,- Kč (v ceně je 12 lekcí a 2 přednášky); první – zkušební lekce je pro nové maminky a děti zdarma.
Kontakt: cviceninakladne@seznam.cz nebo telefonicky: 732 689 761 Mgr. Eliška Urbářová

CVIČENÍ RODIČŮ s DĚTMI od 8/10 měsíců
pondělí 11:00-12:00
Toto období je specifické schopností měnit polohu těla v prostoru, protože dítě již sedí, leze, zvedá se do kleku, čímž objevuje opět větší a větší prostor okolo sebe, ale postupně také ve výšce. Lezení je také základem chůze, která mu umožní samostatný pohyb v prostoru.

Číst více

Kdy: od 19.9. do 14.12. 2022
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: celý kurz plus přednášky 2000,- Kč (v ceně je 12 lekcí a 2 přednášky); první – zkušební lekce je pro nové maminky a děti zdarma.
Kontakt: cviceninakladne@seznam.cz nebo telefonicky: 732 689 761 Mgr. Eliška Urbářová

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY / PROSTOROVÉ A DEKORATIVNÍ TVOŘENÍ, KRESBA A MALBA, HRA S BARVOU
pondělí 16:15 – 17:15 /4 – 10 let/
Náplní kurzu je seznámení dětí se základními výtvarnými technikami a práce s rozmanitými materiály. Prostřednictvím projektů na různá témata se u dětí rozvíjí zručnost a prostorové vnímání, estetické cítění i kreativity.  Vyzkouší si kresbu a malbu podle skutečnosti i dle vlastní fantazie, hru s barvou a tvarem, ilustrace k příběhům, apod.
Provázet a inspirovat je bude zkušená učitelka Mgr. Jaroslava Rysulová, absolventka PF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, jejíž specializace je výtvarná výchova.
Kdy: 3. října – 23. ledna, 16krát 60 min
Kde:
MODRÁ kreativní dílna Pod Třešní
Cena: na pololetí 2080,- Kč (16krát 130,- Kč), cena nezahrnuje výtvarné potřeby.
Kontakt: přihlášky na mail rysulova@dateco.cz , m. 604 250 557

HRAVÁ ANGLIČTINA s Inkou
pondělí 16:30 – 17:15 začátečníci /4 – 6 let/
Angličtina plná her a smíchu. Učit se přirozenou formou a zábavnou formou. To je oč tu běží! Při hezkém počasí se probíhá lekce venku.
Maximální kapacita 10 dětí.
Kdy: od 3.10.
Kde: Zelená místnost Pod Třešní
Cena: 100 Kč/ lekce
Kontakt: přihlášky – Inka Koláčná, mail: inkakolacna@gmail.com

SPONTÁNNÍ TANEC
pondělí 18:45 – 20:15 /12+/
začínáme 26.9.
Přijďte si zatančit, jako by Vás nikdo jiný neviděl – jen Vy, hudba, svíčky a šero…

Číst více

Kdy: od 26.9.
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: 170 Kč/lekce
Kontakt: Darina Urbanová, tel. 724786442 (SMS, Whatsapp) nebo darina_urbanova@yahoo.com

ÚTERÝ

CVIČENÍ RODIČŮ s DĚTMI od 2 do 6 měsíců
úterý 9:00 – 10:00
začínáme 4. 10.
Děťátko objevuje polohu na zádech a polohu na bříšku. Zakládá se tzv. trupová stabilita, která je základem pro veškerý další pohyb dětí. Děťátko začíná uchopovat, spojovat ručky, přetáčet se na bok a později přidá otočku ze zad na bříško. 
Učíme se především handling dětí, tedy správnou manipulaci s dítětem, jejich nošení. Prostřednictvím správné stimulace dětí učíme novým dovednostem a důraz klademe na kvalitu pohybů.
Kdy: od 4.10.
Kde:
PŮDA Pod Třešní
Kontakt: cviceninakladne@seznam.cz nebo telefonicky: 732 689 761 Mgr. Eliška Urbářová

HUDEBNÍ JAMOVÁNÍ s Bárou
úterý: 15:00 -15:45 pro děti od 1,5 do 3 let, pro rodiče s dětmi
úterý: 15:55 -16:40 pro děti od 4 let do 6 let, pro děti bez rodičů
v lednu začínáme 24.1.
Na kroužku se budeme věnovat celkovému rozvoji hudebnosti dětí. S dětmi budeme zpívat lidové písničky i písničky z filmů a pohádek.

Číst více

Kdy: od 4.10.
Kde: Zelená místnost Pod Třešní
Cena: za 15 lekcí je 2500,- Kč.
Kontakt: přihlášky na: tel: 608949104 email: cerna.baru@post.cz

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR s Bárou
úterý od 16:45 do 17:30
v lednu začínáme 24.1.
Vítány a zvány jsou všechny děti (1. až 5. třída), které baví zpívat, mají rády písničky a mají chuť se scházet a naladit se na své kamarády. V repertoáru budou především lidové písničky, písničky z filmů a pohádek a písničky určené pro děti od P. Jurkoviče, J. Pavlici a dalších.

Číst více

Kdy: od 4.10.
Kde: Zelená místnost Pod Třešní
Cena: za 15 lekcí je 2200,- Kč (pro sourozence je možné vyjednat slevu).
Kontakt: přihlášky na: tel: 608949104 email: cerna.baru@post.cz

KOMIKS / základy kresby / základní techniky /11 – 15 let/
úterý 16:30-17:30
začínáme 7. února 
Kurz povede Mgr. Zuzana Hermanová, absolventka Výtvarné školy Václava Hollara a Pedagogické fakulty UK, 14 let praxe v ZŠ, 2 roky lektorování výtvarných kurzů.
Kdy: 4. října – 24. ledna, 17 krát 60 min
Kde: MODRÁ kreativní dílna Pod Třešní
Cena: na pololetí 2210,- Kč (/17 krát 130,-Kč), cena nezahrnuje výtvarné potřeby.
Přihlášky: 608 046 960, mail: zuzana.hermanova@atlas.cz 

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ / portrét, figura, zátiší, krajina / základní techniky /15 let +/
úterý 17:45-18:45
začínáme 7. února 
Kurz povede Mgr. Zuzana Hermanová, absolventka Výtvarné školy Václava Hollara a Pedagogické fakulty UK, 14 let praxe v ZŠ, 2 roky lektorování výtvarných kurzů.
Kdy: 4. října – 24. ledna, 17 krát 60 min
Kde: MODRÁ kreativní dílna Pod Třešní
Cena: na pololetí 2210,- Kč (17 krát 130,-Kč), cena nezahrnuje výtvarné potřeby.
Přihlášky: 608 046 960, mail: zuzana.hermanova@atlas.cz 

INTEGRÁLNÍ JÓGA
úterý 19:15 – 20:30 /13+/
začínáme 13.9.

Srdečně Vás zvu na mé hodiny jógy, bez ohledu na Vaše zkušenosti s jógou. Pro začátečníky nabízím lehčí varianty poloh. Hodiny jsou celistvé ve smyslu práce s naším tělem, duší i duchem, učíme se i různé metody meditace, dýchání i zaměření mysle.
Naučíme se správně provádět polohy/ásány, abychom měli nejvyšší efekt z jejich léčivých účinků.
Kdy: od 13.9.
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: 170 Kč/75 min
Kontakt: Viktória Bekeč, mail: viktoria.bekec@gmail.com ,  tel.: 775 029 795

STŘEDA

CVIČENÍ RODIČŮ s DĚTMI od 18 měsíců
středa 9:00 – 10:00
začínáme 19.9.
Děti pokračují ve zdokonalování hrubé motoriky, více ve vazbě na konkrétní pohybové dovednosti: chůze a její variace, hod, rozvoj balančních schopností a koordinace. Rozvíjí se také řeč a socializace dítěte ve vazbě na další děti.

Číst více

Kdy: od 19.9. do 14.12. 2022
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: celý kurz plus přednášky 2000,- Kč (v ceně je 12 lekcí a 2 přednášky); první – zkušební lekce je pro nové maminky a děti zdarma.
Kontakt: cviceninakladne@seznam.cz nebo telefonicky: 732 689 761 Mgr. Eliška Urbářová

ENGLISH FOR MOMS – INTERMEDIATE
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO MAMINKY S DĚTMI – STŘEDNĚ POKROČILÉ

středa 9:00 – 10:30
Potřebujete trochu oprášit angličtinu a nemáte hlídání? Přijďte si procvičit AJ i se svými dětmi!

Číst více

Kdy: od 21.9. do 14.12.2022, POZOR ale 27.9. a 4.10 bude místo středy lekce v úterý ve stejném čase!
Kde: ZELENÁ místnost Pod Třešní
Cena: 3000 Kč / 12 lekcí, (tj. 250 Kč/90 min), první, zkušební hodina ZDARMA

Kontakt: Přihlášky na tel. 724 786 442 (SMS, Whatsapp) nebo darina_urbanova@yahoo.com

CVIČENÍ RODIČŮ s DĚTMI od 12 měsíců
středa 10:00 – 11:00
začínáme 19.9.
Děti již volně mění polohu těla v prostoru, objevuje větší prostor okolo sebe a také ve výšce. Lezení je základem chůze, která mu umožní samostatný pohyb v prostoru.

Číst více

Kdy: od 19.9. do 14.12. 2022
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: celý kurz plus přednášky 2000,- Kč (v ceně je 12 lekcí a 2 přednášky); první – zkušební lekce je pro nové maminky a děti zdarma.
Kontakt: cviceninakladne@seznam.cz nebo telefonicky: 732 689 761 Mgr. Eliška Urbářová

CVIČENÍ RODIČŮ s DĚTMI od 2 do 3 let
středa 11:00 – 12:00
začínáme 19.9.
Děti pokračují ve zdokonalování hrubé motoriky, více ve vazbě na konkrétní pohybové dovednosti: chůze a její variace, hod, rozvoj balančních schopností a koordinace. Rozvíjí se také řeč a socializace dítěte ve vazbě na další děti.

Číst více

Kdy: od 19.9. do 14.12. 2022
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: celý kurz plus přednášky 2000,- Kč (v ceně je 12 lekcí a 2 přednášky); první – zkušební lekce je pro nové maminky a děti zdarma.
Kontakt: cviceninakladne@seznam.cz nebo telefonicky: 732 689 761 Mgr. Eliška Urbářová

MALOVÁNÍ pro DĚTI, základní techniky /12 -16 let/
středa 15:00 – 16:00
začínáme 7. února
Kurz povede Mgr. Zuzana Hermanová, absolventka Výtvarné školy Václava Hollara a Pedagogické fakulty UK, 14 let praxe v ZŠ, 2 roky lektorování výtvarných kurzů.

Kdy: 5. října – 25. ledna, 17 krát 60 min / 17 krát 130,- Kč
Kde: MODRÁ kreativní dílna Pod Třešní
Cena: na pololetí 2210,- Kč (cena nezahrnuje výtvarné potřeby).
Kontakt: přihlášky tel. 608 046 960, mail zuzana.hermanova@atlas.cz  

Jóga s Jankou Fabingerovou
středa 19:00 – 20:00
začínáme 25. ledna
Na společné jogové cestě projdeme dle aktuálního naladění vás i celého dne. Ponoříme se do jemněhmotneho těla pomocí fyzických asan a vše uvolníme a propustíme v závěrečné meditaci.
Facebook: Jóga s Jankou Fabkou
Kdy: od 25. ledna
Kde: PŮDA dílna Pod Třešní
Cena: 160,- Kč/osoba (permanentka na 10 lekcí,  1400,- Kč)
Rezervace: jana.fabingerova@gmail.com

ČTVRTEK

DĚTSKÁ JÓGA
čtvrtek 17:00 – 17:45 /4 – 10 let/
Zábavná a hravá hodina s dětmi v duchu jógy (od cca 4-5 let do cca 10 let).
Hodina plná her a rozvíjení fantazie s dětmi, během kterých si osvojí základní jógové polohy, naučí se citlivě vnímat kamaráda, koncentrovat se, uvolnit se, protáhnout se, posilnit jak tělo, tak duši a spojit se s naši věčnou podstatou.
Kdy: od 22. 9. 2022 do 26. 1. 2023; 18krát 60 min.
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: 130 Kč/60 min, platba za pololetí: 2340,- Kč
Kontakt: Viktória Bekeč, mail: viktoria.bekec@gmail.com ,  tel.: 775 029 795

MOZAIKOVÁ TVŮRČÍ DÍLNA
čtvrtek 17:30 – 19:30 /od 8 let/ (jednou za 14 dní, kurz se střídá s Rukodělným kroužkem)
Zveme Vás ke kreativnímu barevnému tvoření s naší milou a šikovnou Gábi Beranovou. Seznámíte se jak s mozaikou začít, jak pracovat s nástroji a vyštípnout nebo vyříznout potřebný tvar. Začneme od malých jednoduchých obrázků, květináčů, misek/pítek, domovních čísel… ale dle zájmu Vás provede i vlastními projekty na obraz, štokrle nebo renovaci židličky. Okrášlete svůj domov vlastnoručními výrobky nebo udělejte radost svým blízkým originálními dárečky!
Kapacita: minimum pro otevření kroužku – 4 osoby, maximum – 12 lidí
Kdy: od 20.10. čtvrtek jednou za 14 dní 
Kde: MODRÁ kreativní dílna Pod Třešní
Cena: dle náročnosti 400 – 500 Kč/lekci, včetně materiálu
Kontakt: rezervace mozaiky@gabcik.cz, mobil: 607 55 36 41

LIGHT YOGA FLOW 
čtvrtek 17:45 – 19:00
Na těchto hodinách se rozhoupeme do plynulého navazování z jedné polohy do druhé. Stále se pohybujeme od meditace, dýchání a zaměření mysli k pozicím a prohlubujeme naše poznatky ve všech směrech.
Srdečně zvu na hodiny i úplné začátečníky, ti se nemusí bát, i ve flow józe dostanou lehčí variantu pozic.
Kdy: od 6.10.
Kde: ZELENÁ místnost Pod Třešní
Cena: 180 Kč / 75 min
Nutná rezervace na: Viktória Bekeč, mail: viktoria.bekec@gmail.com ,  tel.: 775 029 795

PÁTEK

KRUH SDÍLENÍ PRO RODIČE S MALÝMI DĚTMI (0-3 roky)
začínáme 23. 9. od 9:30
Cítíte, že jste na to s dětmi někdy sami?
Chtěli byste sdílet s ostatními, co vás v rodičovství momentálně trápí, nebo co Vám dělá radost? Chcete se potkávat v podobně laděné skupince rodičů a navzájem se podělit o své zkušenosti?
Pak vítejte mezi námi!

Číst více

Kdy: pátek 9:30 – 11:00, 1x za 14 dní (23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 25. 11., 9. 12. 2022)
Kde: ZELENÁ relaxační místnost Pod Třešní
Cena: 1. setkání – vstupné dobrovolné, poté 160 Kč /90 min, nebo balíček 4 vstupů za 560 Kč.
Přihlášky: Darina Urbanová, tel. 724 786 442 (SMS, Whatsapp) nebo darina_urbanova@yahoo.com

SOBOTA

RANNÍ JÓGA
sobota 7:15 – 8:15
začínáme 15.10.
„Již dlouhou dobu chci začít cvičit ráno…“ slyším často.
Přijďme a udělejme to! Zacvičme si brzy ráno, ještě před ostatními povinnostmi.
Rozhýbejme naše Bytí v prvních paprskách Slunce (i když se občas nachází právě za mrakem;), napumpujme pránu a sílu do našeho těla, ať máme elán na plnění našeho poslání.
Kdy: od 5.10.
Kde: ZELENÁ relaxační místnost Pod Třešní
Cena: 150 Kč/ 60 min
Nutná rezervace na: Viktória Bekeč, mail: viktoria.bekec@gmail.com ,  tel.: 775 029 795

GRAVIDJÓGA
sobota 9:00 – 10:00
začínáme 15.10.
Milé nastávající maminky!
Srdečně Vás zvu na těhotenskou jógu, která má prospěšný vliv jak na Vás, tak na Vaše vyvíjející se děťátko. Cviky jsou šité takovým způsobem, aby jste se s jejich pomocí postupně nachystali na porod jak tělesně, tak i psychicky.

Číst více

Kdy: od 7.10.
Kde: ZELENÁ relaxační místnost Pod Třešní
Cena: 150 Kč / 60 min
Nutná rezervace na: Viktória Bekeč, mail: viktoria.bekec@gmail.com ,  tel.: 775 029 795

MAMA MIMI JÓGA
sobota 10:15 – 11:15
začínáme od 15.10.

Přijďte si zacvičit poporodní sestavu cviků na regeneraci těla i duše po porodu, spolu s miminky.

Číst více

Kdy: od 7.10.
Kde: ZELENÁ relaxační místnost Pod Třešní
Cena: 150 Kč/60 min
Nutná rezervace na: Viktória Bekeč, mail: viktoria.bekec@gmail.com ,  tel.: 775 029 795

NEDĚLE

Jóga s Jankou Fabingerovou
neděle 19:00 – 20:00
Na společné jogové cestě projdeme dle aktuálního naladění vás i celého dne. Ponoříme se do jemněhmotneho těla pomocí fyzických asan a vše uvolníme a propustíme v závěrečné meditaci.
Facebook: Jóga s Jankou Fabkou
Kdy: od 25. ledna
Kde: PŮDA dílna Pod Třešní
Cena: 160,- Kč/osoba (permanentka na 10 lekcí,  1400,- Kč)
Rezervace: jana.fabingerova@gmail.com

DALŠÍ NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY

JÓGA PODLE ORGÁNŮ
Praktický seminář pod vedením
MUDr.Kristiny Höschlové
Obsah: jógové ásány, prvky z fyzioterapie a qi gongu, dechové a relaxační techniky zaměřené na jednotlivé orgánové systémy. Podpora sebeuzdravovacích mechanismů našeho těla a mysli.
Objevte spojení emocí s orgány ve Vašem těle.
Naučte se správným dýcháním a správnými pohybovými vzorci podpořit činnost jednotlivých orgánů.
Vnímejte propojení emocí s funkcí Vašich orgánů a naučte se včas podpořit jejich zdravé fungování.

Místo konání:
Centrum pod Třešní, Ctiborova 1837, Kladno, čtvrtek 18 – 20 h
Datum a téma:
16.2.2023 – 1. stabilita, kosti, klouby, páteř
2.3.2023  – 2. plynulost, malá pánev, močopohlavní ústrojí
16.3.2023 – 3. vnitřní síla, zažívací trakt, játra, slezina
30.3.2023– 4. otevřenost, hrudník, srdce, plíce
13.4.2023 – 5. propojení, nervový a imunitní systém

Počet účastníků: 10-16
Věk a pohlaví: kdokoliv je vítán
Vybavení: jógová podložka. Nemáte-li ji, nevadí, vezměte karimatku, deku nebo osušku.
Cena: 550 Kč/2 hodiny nebo 2500 Kč/celý kurz
Kontakt: Mehanainstitute@gmail.com

 

DYNAMICKÁ MEDITACE
začínáme 26.10.
Srdečně Vás zvu dynamickou meditaci od Osha, která je zaměřená na proražení zarytých vzorců v mysli, které nám brání být tady a teď. Dynamická Meditace na hudbu může vypadat jako náročnější cvičení, no při správné práci s tělem, dechem a energií brzy pocítíme její osvobozující účinek.

Číst více

Kdy: termíny budou upřesněny
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: 180 Kč / 80 min
Nutná rezervace na: Viktória Bekeč, mail: viktoria.bekec@gmail.com ,  tel.: 775 029 795

KUNDALINI MEDITACE
začínáme 12.10.
Srdečně Vás zvu na hodiny kundalini meditace, která je očistou našich „jemných těl”, aby naše životodární, kreativní energie mohla proudit. Kundalini meditace je načasovaná kolem úplnku, kdy vyjádřování skrz pohyb a tanec je podporováno lunou.

Číst více

Kdy: termíny budou upřesněny
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: 180 Kč / 90 min
Nutná rezervace na: Viktória Bekeč, mail: viktoria.bekec@gmail.com ,  tel.: 775 029 795

ZPÍVÁNÍ MANTER
Zpívat budem tyto dny: 
Zpívejme, upřimme mysl na posvátná, uzdravující slová a vytvořme kolem nás a v nás léčivou vibraci a osvoboďme se!
Zpívání manter a písní medicíny má obrovskou moc, jenom stačí první krůček, že se připojíme a začneme zpívat. To ostatné se koná samo.
Kdy: dne 13.11. a další termíny budou upřesněny
Kde: PŮDA Pod Třešní
Cena: 120 Kč/ 75 min.
Nutná rezervace na: Viktória Bekeč, mail: viktoria.bekec@gmail.com ,  tel.: 775 029 795

KONTAKT:

Ctiborova 1837, Kladno
email: pecka@podtresni.cz

SOCIAL NETWORKS