Důvodem založení spolku Kino žije a jeho hlavní činností bylo oživení prostoru nevyužitého a chátrajícího funkcionalistického kina Sokol v Kladně, pořádání kulturních, osvětových, vzdělávacích a společenských akcí a obohacování nabídky kulturního a volnočasového programu v Kladně. Spolek organizoval a realizoval veškeré kulturní dění v kině Sokol od září 2016 do srpna 2020 a současně se zásadním způsobem podílel na jeho rekonstrukci. Kromě rekonstrukce sálu kina se díky spolku Kino žije svépomocí zrenovoval bar i venkovní posezení na dvoře sokolovny. Na výtvarných pracích se podílela kladenská malířka Magdaléna Rajnišová.

Od roku 2020 jsme největší část své aktivity nasměrovali do prostoru Pod Třešní, který má velký potenciál splnit smělé plány o tom vytvořit kulturně-společenské centrum, kde se mohou svobodně scházet lidé všeho věku a kde se budou pořádat rozmanité kulturní akce.

KONTAKT:

Ctiborova 1837, Kladno
email: pecka@podtresni.cz

SOCIAL NETWORKS